Покана за Годишно Общо събрание на САИМО

На свое заседание, проведено на 19 април 2019 г. от 10:00 часа в офиса на организацията, Управителният съвет на САИМО реши:

– В съответствие с чл.26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2 от Устава на Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) да свика Годишно общо събрание на Асоциацията.
– Общото събрание да се проведе на 19 май 2019 г. от 12:00 часа в зала 4056, Нов корпус на УНСС, при следния дневен ред:
Дневен ред:

 1. Отчет на дейността 2018 – 2019г.
  2. Освобождаване от длъжност на УС и КС
  3. Предложения за промени в Устава на асоциацията
  4. Избор на нов председател на УС
  5. Избор на Управителен съвет
  6. Избор на нов Контролен съвет
  7. Други

Управителният съвет на Асоциацията кани всички редовни и почетни
членове на САИМО да присъстват на предстоящото Общо събрание.

 

Посещение в Народното събрание

На 27 февруари, членове на Студентска асоциация за изследване на международните отношения и техни приятели от  специалност „Право“, по покана на народния представител Радостин Танев,  имсаимоаааха привилегията да посетят Народното събрание.  Присъстваха на заседание в Пленарна зала, на което наблюдаваха как протича едно такова събрание на високо ниво.

След това имаха честта да се срещнат лично с председателя на Народното събрание – Цвета Караянчева, която ги въведе в работата на институцията. Успяха да поговорят и с народните представители – Васил Цветков, Галя Желязкова и Станислава Стоянова,  представители на различни Комисии.

Проведе се много интересна и полезна дискусия, в която студентите успяха да зададат своите въпроси, а народните представители отговаряха много изчерпателно и бяха впечатлени от задълбочените знания на младежите.саимоаа

Визита на Външно министерство

C4C38FC5-882C-4218-A293-DF265C96CB1DНа 17.10.2018г.  по инициатива на САИМО се проведе среща между заместник-министъра на външните работи – Георг Георгиев и студенти по международни отношения в УНСС. Срещата беше организирана от Дипломатическия институт по време на „Отворени врати“. Целта на посещението е студентите от първи и втори курс да посетят сградата на МнВР, запознавайки се с нея и дейността на институцията.

Г-н Георг Георгиев отговори изчерпателно на всички въпроси, които му зададоха студентите. Обсъжданите теми от него бяха за същността на дипломатическата професия, за външната политика на България и на Европейския съюз, а също сподели и за своя професионален опит, мотивирайки гостите от УНСС.

Дипломатическият институт представи на студентите възможностите за кариерно развитие чрез програмите за обучение – курсовете на ДИ.

САИМО получиха подарък от Дипломатическия институт

Българската и европейската гледна точка: Референдумът в Македония

На 11-ти октомври, Студентската асоциация за изследване на международните отношения имаше удоволствието да присъства на събието: „Българската и европейската гледна точка: Референдумът в Македония.

По идея на Васил Георгиев и Александър Кьосев, бяха поканени и колеги от първи курс, за да може от първо лице да добием актуална информация за случващото се в Македония.

(От ляво надясно: Александър Кьосев, организацинен секретар,втори курс, Симона Димитрова, член на УС на САИМО,втори курс, Васил Георгив, член на УС на САИМО,втори курс, Инна Методиева, Юлия-Константина Триандополу, Ивелина Добрева и Мария Тошева, първи курс.)

От ляво надясно: Александър Кьосев, организацинен секретар,втори курс, Симона Димитрова, член на УС на САИМО,втори курс, Васил Георгив, член на УС на САИМО,втори курс, Инна Методиева, Юлия-Константина Триандополу, Ивелина Добрева и Мария Тошева, първи курс.

Дискусията бе разделена на два панела като в първия, взеха участие представителите от Македония. Бе представена от първо лице ситуацията у нашата съседката, като под формата на дебат Андрея Стойковски и Петър Богойески показаха какви са алтернативите пред Македония. Интересното в първия панел бе завършека на дебата – и двамата политици заявиха, че подкрепят Македония по пътя й към ЕС.

Втората част бе посветена на позициятана България спрямо провелия се референдум в Македония, а именно пълна подкрепа и регионално сътрудничество. Изтъкна се значението на договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония като важен фактор, оставящ враждите в миналото и като стъпка напред към общото бъдеще.

 

ACTO „Active tools for the implementation of youth“

На 18ти септември 2018год. в Сараево се проведе конференцията част от проекта ACTO „Active tools for the implementations of youth policies.“ Проектът и конференцията са организирани от Младежкия съвет на Федерация Босна и Херцеговина, а официални партньори са Национален Младежки Форум (НМФ), младежите съвети на СъСрбия, Черна Гора, Италия и Македония, както и Младежки център – Турция. Един от представителите от българска страна е Симона Димитрова, член на управителния съвет на САИМО и член на управителния съвет на НМФ. Тя представи резултатите от застъпническата кампания за Национална Младежка Столица, която НМФ проведе в България.

 

Годишно общо събрание

На 13.05.2018г. (неделя) в зала 4053 се проведе Годишното общо събрание на САИМО.То беше ръководено от почетния член и бивш председател на организацията – Боян Ставрев.

(Управителен съвет за 2018/2019 година. От ляво надясно: Васил Георгиев, Симона Димитрова, Калоян Иванов, зам.-председател, Дебора Минева, Божидар Миладинов, председател, Анна Георгиева, Александър Кьосев)

(Управителен съвет за 2018/2019 година. От ляво надясно: Васил Георгиев, Симона Димитрова, Калоян Иванов, зам.-председател, Дебора Минева, Божидар Миладинов, председател, Анна Георгиева, Александър Кьосев)

Събранието започна с представянето на годишния отчет за изминалата година от председателя Петър Николушев. Той ясно ни запозна с организираните събития и мероприятия за 2017/2018 година, като след това всеки член имаше възможност да изкаже мнение или да даде оценка.

След дълга серия въпроси от членовете, за председател и представител на САИМО за мандат 2018/2019 година бе избран Божидар Миладинов.

(Контролен съвет 2018/2019. От ляво надясно: Антония Папазчева, Даниел Тилев, председател, Пролетина Костова)

(Контролен съвет 2018/2019. От ляво надясно: Антония Папазчева, Даниел Тилев, председател, Пролетина Костова)

Негова задача бе да сформира нов Управителен съвет, който да се грижи за дейността на организацията. Негови членове са : Калоян Иванов – заместник-председател, Александър Кьосев – организационен секретар, Анна Георгиева– касиер, Васил Георгиев, Дебора Минева и Симона Димитрова – членове. За членове на Контролния съвет бяха избрани: Даниел Тилев– председател, Антония Папазчева и Пролетина Костова.

След приключване на гласуването и коментарите, дългият изборен ден приключи успешно и всички заедно пожелаха успех и спорна работа на новия екип.

Пролетен Бал на катедра „Международни отношения“ 2018

За осемнадесета поредна година Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) организира Пролетен бал, заедно с който чества и деветнадесетгодишнината на организацията. На събитието бяха поканени студентите от специалностите “Международни отношения”, “Eвропеистика” и направление “Политически науки” към УНСС. Нашите колеги имаха възможността да се срещнат в неформална обстановка с възпитаници на катедрата, преподаватели, представители на дипломатическия и политическия елит, приятели и партньори.

37634835_2041749789191311_5596082601296134144_n37553568_2041749869191303_186154259249627136_n

В програмата присъстваха танцово изпълнение, както и традиционното награждаване на отличниците.

 

 

 

 

За осъществяването на  това  невероятно събитие трябва да отправим нашите искрени благодарности към любезните ни спонсори, а именно: Студентски съвет към УНСС, които винаги са ни подкрепяли; магазин за биохрани “JOY DAY”; сладкарница “Bordo”; „Още Нет ЕООД“; адвокатска кантора „Нестори-Угляров-Милчев“ и „SUTHERLAND“.

 

 

Вътрешно обучение с Клуб Дебати УНСС “Стефан Стамболов“

На 20 март 2018г. се проведе съвместна среща-обучение с Клуб Д29060230_1813912305314969_845737745262400299_oебати УНСС ,,Стефан Стамболов“ на тема ,,Основи на аргументацията“. Присъстващите имаха възможността да научат повече за детайлите по време на провеждането на дебат: от това да защитят своята теза, процес на изслушване до коментиране и обсъждане, като идеята на дебатиращите е да убедят третата страна- съдията. Демонстрира им се колко е важна невербалната комуникация, като се наблегна върху основните части на тялото: говорене, жестове, стойка на тялото. В края на обучението се проведе симулационна игра.

Младежка кръгла маса „Балканите в XXI век – българският поглед“

На 15 март 2018г. Студентска асоциация за изследване на международните отношения заедно със Студентски дипломатически клуб (СДК), с подкрепата на Института за икономика и международни отношения (ИИМО), Национална асоциация за международни отношения (НАМО) и Българско дипломатическо дружество (БДД), проведоха за шеста поредна година младежка кръгла маса „Баканите в29244178_1807811182591748_7679143594572573538_n XXI век – българският поглед“. Участниците представиха изчерпателно и аргументирано своята гледна точка върху процесите в световната политика, техните балкански проекции и мястото на българското председателство на Съвета на ЕС в тях. Накрая на конференцията участниците получиха сертификати, а най-добрите трима бяха отличени и с грамоти.

 

Покана за Общо събрание 2018 г.

На 19 март 2018 г. Управителният съвет на САИМО реши: в съответствие с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2 от Устава на Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) да свика Годишно общо събрание на Асоциацията.

Общото събрание да се проведе на 13 май 2018 г. от 10:00 часа в сградата на УНСС при следния дневен ред:

             1. Отчет за дейността на УС за периода май 2017 г. – май 2018 г.;

            2. Освобождаване от длъжност на УС и КС;

            3. Избор на нов председател на УС;

            4. Избор на нов Управителен съвет;

            5. Избор на нов Контролен съвет;

            6. Други.

Управителният съвет на Асоциацията кани всички редовни и почетни членове на САИМО да присъстват на предстоящото Общо събрание.