Mладежка конференция „Членството на България в Европейския съюз – Минало и Бъдеще“

🇪🇺 На 21 април 2023 г. в Дом на Европа се проведе Младежка конференция "Членството на България в Европейския съюз - Минало и Бъдеще", организирана от САИМО, съвместно с Фондация Фридрих Еберт и Национален младежки форум.

💡 Конференцията имаше за цел да повиши осведомеността относно постиженията на Република България след приемането ѝ за член на Европейския съюз, да се разгледат предстоящите процеси и бъдещите предизвикателства на европейско ниво и тяхното въздействие върху българското обществото в рамките на членството на Република България в ЕС и да се изготвят препоръки към вземащите решения за справяне с бъдещите предизвикателства с фокус върху външна политика и политика за сигурност, околна среда и енергетика, и търговия и икономика.

👥 Участие взеха д-р Соломон Паси - министър на външните работи на България (2001 - 2005 г.), Борислав Сандов - вицепремиер и министър на околната среда и водите (2021 - 2022 г.), Цветелина Пенкова - евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите и Румяна Камберска - директор на отдел “Обща политика за сигурност и отбрана”, МВнР. Модератор на събитието беше доц. д-р Бойко Вълчев – преподавател в катедра “Международни отношения” към УНСС.

💬 В откриването на събитието участие взе и Велислава Петрова - заместник-министър на външните работи. “Освен трудностите и предизвикателствата, които предстоят пред ЕС, имаме всички предпоставки да бъдем държава, която да има важна роля не само в съюза, а и от регионална гледна точка”, коментира тя.

🔎 Преди да се премине към дискусионната част бяха представени резултатите от Проучване за нагласите на младите хора в България към Европейския съюз.

🧩 Дискусията се проведе на две части - първата бе посветена на миналото на България в Съюза и постиженията ѝ 2007 г. наса, а втората – на перспективите и предизвикателствата пред бъдещето на България в ЕС.

💭 Д-р Соломон Паси направи ретроспекция за влизането на България в ЕС и сравни нейните международни позиции преди и след. Той подчерта важността на процесите и преговорите по приемането на страната в Европейския съюз за цялостното ѝ демократично развитие.

💭 По темата за околната среда и енергетиката Борислав Сандов отбеляза, че тя е от глобално значение, а ЕС е един от най-прогресивните в тази сфера. В “България темата за околната среда е част от нашия ген. Теми, свързани с околната среда могат да предизвикат обществена реакция”, коментира той.

💭 Евродепутатът Цветелина Пенкова наблегна на икономическите перспективи и предизвикателства пред България в европейски план, като припомни, че България, спрямо договорите, които подписва за присъединяването си към ЕС, се съгласява да стане част от еврозоната. “Бидейки част от еврозоната ние завършваме голяма част от пътя към европейската ни интеграция. Това означава повече доверие и сигурност от гледна точка на чуждестранни инвестиции”, отбеляза тя.

💭 Румяна Камберска подчерта стратегическото значение на Западните Балкани за България, които бяха и основен приоритет на председателството на България на Съвета на ЕС през 2018 г. Тя определи като особен напредък даването на статут на кандидат-членки на Молдова, Украйна и Босна и Херцеговина, и коментира възможността за България да заеме ключова роля в евроинтеграцията на тези страни.

💡 След края на дискусионната част последваха работилници, които бяха фасилитирани от звено “Обучители” на Национален младежки форум. В рамките на два часа фасилитаторите помогнаха на публиката да създаде идеи за препоръки към вземащите решения за справяне с предизвикателствата на европейско ниво. Препоръките касаеха както вземащите решения на национално, така и на европейски ниво, и предизвикаха полезна дискусия между участниците.

📌 Благодарим на участниците, които се включиха, както и на публиката, която изрази своето мнение и препоръки към вземащите решения.

📌 Благодарим също и на Емануил Трейман за прекрасните кадри.

Може да прочетете и отразяването на БТА тук: https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/national-news/444494-badeshteto-na-evropeyskiya-sayuz-i-perspektivite-pred-balgariya-obsadiha-ekspert?fbclid=IwAR3opkPJgnjTlS8-sqH4EswKZIWoJ_wdUPssMOT0SOwVHgUvLZ6eJwvfvIU

Покана за Общо събрание – 2023 г.

На 05-ти април 2023г. Управителният съвет на Студентска асоциация за изследване на международните отношения реши:

В съответствие с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2 от Устава на Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) да свиква Годишно общо събрание на Асоциацията.

Общото събрание ще се проведе на 20-и май 2023г. от 11:00 часа в зала "Научни съвети"(№2032) в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), ж.к. "Студентски град", ул. "8-ми декември", при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на УС за периода 2022 - 2023г.;

2. Освобождаване от длъжност на УС и КС;

3. Избор на нов Председател на УС;

4. Избор на нов Управителен съвет;

5. Избор на нов Контролен съвет;

6. Други.

Управителният съвет на Асоциацията кани всички редовни и почетни членове на САИМО да присъстват на предстоящото Общо събрание.

Кандидатури за член на Управителен и Контролен съвет официално вече се приемат до 18.05.2023г.(четвъртък) 23:59 часа на пощата на Асоциацията - saimobg.о[email protected]

Девета Младежка кръгла маса „Балканите в XXI век – българският поглед“

🌐 На 7 април /петък/ в Малка конферентна зала, УНСС, се проведе девета Младежка кръгла маса „Балканите в XXI век - българският поглед" на тема „Войната в Украйна и влиянието ѝ върху България". Кръглата маса бе организирана съвместно с нашите партньори от Студентски дипломатически клуб / Students’ Diplomatic Club и с подкрепата на Института за икономика и международни отношения (ИИМО), Национална асоциация за международни отношения (НАМО) и Българско дипломатическо дружество (БДД).

👥 Оценяващото жури включваше проф. д-р Динко Динков, преподавател в катедра „Международни отношения", УНСС, посланик Любомир Кючуков, директор на ИИМО, посланик Веселин Вълчев, член на БДД и посланик Чавдар Минчев, председател на НАМО. Модератор на събитието беше доц. д-р Пламен Ралчев, ръководител на катедра „Международни отношения", който в началото на събитието акцентира на предстоящото конструиране и реконструиране на международните отношения.

💬 В първата част на конференцията участниците представиха изчерпателно и аргументирано своята гледна точка върху различните аспекти от войната в Украйна и техните проекции върху България.

❓ След представянето на разработките последваха целенасочени въпроси от журито и публиката към докладчиците. Гледните точки и различните мнения по казуса предизвикаха дискусия и провокираха най-различни въпроси като “Има ли опасност от нова енергийна зависимост?”, “Може ли цензурата да бъде борба с пропагандата?”, “Има ли военен или невоенен изход от конфликта?”, “Кой всъщност диктува външната политика на България – България или някой друг?”. Всеки един от участниците даде своя отговор и анализ, което позволи на всички да навлязат по-дълбоко в темите.

✅ На края на кръглата маса журито се събра и оцени докладчиците спрямо качеството на техните разработки, представяния и изказвания. Най-високо оценена бе разработката на Стилиян Атанасов от СУ “Св. Климент Охридски” на тема “България между чука и наковалнята - мястото на страната ни в новия световен ред“. Тя ще бъде представена и на предстоящата на 28-ми април конференция „България и регионалното сътрудничество” както и за публикация в списание „Международни отношения“. Второто място си поделиха Дария Швец от УНСС и Екатерина Георгиева от ПУ “Паисий Хилендарски” с теми съответно „Икономически и политически възможности на България при перспективата за отказ от руски газ“ и “Руската пропаганда и влиянието ѝ върху политическата ориентация на българските граждани”, а с трето място бе отличен Александър Савов от СУ „Св. Климент Охридски” с темата „Българската външна политика на Балканите в контекста на външната политика на ЕС и войната в Украйна“.

🏅 Накрая на конференцията всички участници получиха сертификати, а първите три места бяха отличени и с грамоти. Колективът на Българското дипломатическо дружество предостави и подарък – книги, както за докладчиците, така и за организаторите.

⭐ Благодарим на всички участници за положените усилия и на публиката, за проявения интерес.

Покана за участие в Младежка конференция “Членството на България в Европейския съюз – минало и бъдеще”

🇪🇺🇧🇬 Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) в партньорство с Национален младежки форум - National youth forum Bulgaria и Friedrich Ebert Stiftung Bulgarien имат удоволствието да ви поканят на Младежка конференция “Членството на България в Европейския съюз - минало и бъдеще”.

📅 Дата: 21 април, 10:00 часа

📍 Място: Дом на Европа, гр. София

💬 Конференцията се осъществява в рамките на проекта “Младите хора в европейска България” и има за цел:

✅ да повиши осведомеността относно постиженията на България след приемането ѝ за член на Европейския съюз;

✅ да се разгледат предстоящите процеси и бъдещите предизвикателства на европейско ниво и тяхното въздействие върху българското обществото в рамките на членството на България в ЕС;

✅ да се изготвят препоръки към вземащите решения за справяне с бъдещите предизвикателства с фокус върху външна политика и политика за сигурност, околна среда и енергетика, и търговия и икономика.

🔍 Към проекта ще бъде проведено и проучване, което цели да отрази нагласите на българските младежи към членството на България в ЕС, знанията им за европейските процеси и мястото на България в тези процеси, и да идентифициране на сфери, в които липсва достатъчно информация.

🔍 Линк към проучването можете да откриете тук: https://s.surveyplanet.com/p5o72kp5

📝 Формуляр за регистрация за конференцията: https://forms.gle/4uCGenrVVQjzbnkL9

Линк към работната програма: https://bit.ly/3ZDsjGe

Линк към събитието: https://www.facebook.com/events/743518537353998/

Очакваме ви!

Предизборен дебат на тема „България и младите след 2-и април”

🟣 На 21 март /вторник/ в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски” се проведе предизборен дебат на тема „България и младите след 2-и април” под надслов „Защо гласувам въобще?”. Събитието въвлече в конструктивен диалог представители от политическите партии и коалиции - „ГЕРБ-СДС”, „Продължаваме промяната - Демократична България”, „Български възход”, „Има такъв народ” и „Левицата!”.

💡 Събитието бе организирано по съвместна инициатива на САИМО , Национален младежки форум и Студентски клуб на политолога.

👥 В публиката присъстваха над 100 младежи, студенти, лица от академичната общност и интересуващи се граждани. Дебатът беше част от инициативата „Лигата на младите гласоподаватели”.

🔹 За разлика от предишни дебати, този събра на едно място разпознаваеми и млади представители на партиите и коалициите.

💬 Сред обсъжданите теми и проблеми в рамките на дебата бяха въвеждането на еврото, перспективите за членство на България в Шенген, инициираните референдуми, правосъдната реформа, промените в Изборния кодекс. Разгледан беше и въпросът „Ще има ли редовно правителство в рамките на 49-ото Народно събрание и каква ще бъде неговата формула?”.

❓ Публиката, състояща се предимно от младежи и студенти, се включи активно в събитието, като задаваше разнообразни въпроси към политиците, сред които: „Къде са червените линии за съставяне на правителство и какво са готови двете челни формации да направят?“, „Посочете една политика, засягаща младите хора, която считате за най-важна”, „Означава ли дигитализирането на здравеопазването, че възрастните ще имат ограничен достъп до него?”.

🔍 Дебатът завърши с послание от организаторите и участниците към младите хора в залата - да бъдат активни не само в изборния ден, но и по отношение на всички актуални обществени и политически въпроси. Благодарим на всички присъстващи на дебата за проявения интерес! И не забравяйте да отразите своята гражданска позиция гласувайки на 2-ри април, защото има смисъл!

Благодарим на всички присъстващи на дебата за проявения интерес! И не забравяйте да отразите своята гражданска позиция гласувайки на 2-ри април, защото има смисъл!

Покана за участие в Девета младежка кръгла маса „Балканите в XXI век – българският поглед’’

🌐 Студентска асоциация за изследване на международните отношения /САИМО/ и Студентски дипломатически клуб имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в Девета младежка кръгла маса "Балканите в XXI век - българският поглед’’ на тема: "Войната в Украйна и влиянието ѝ върху България".

🗣️ Всеки участник в събитието има възможност да избере някое от следните тематични направления, около което да ориентира темата на своята разработка:

🔹 Какво е икономическо въздействие върху търговията и инвестициите на България?

🔹 Как войната в Украйна се отразява на националната сигурност на България и готовността на страната за потенциални заплахи за сигурността?

🔹 Възможна ли е пълната енергийна диверсификация на България от руски газ без притеснение от бъдещо прекъсване на доставките?

🔹 Има ли връзка между войната в Украйна и политическата криза в България?

🔹 Енергетика и сигурност – има ли знак за равенство между двете понятия?

🔹 Влияе ли конфликтът върху политическите и дипломатическите отношенията на България със съседни страни и страните от Европейския съюз?

🔹 Сблъсък между хегемонизъм и империализъм – къде се позиционира България?

🔹 Подготвена ли е България във военен аспект за евентуално въвличане в конфликта?

🔹 Каква е ролята на медийното отразяване на конфликта върху нагласите на българското общество?

📝 За да заявите своето участие, е необходимо да попълните регистрационната форма не по-късно от 2 април, като в апликационната форма е необходимо да прикачите кратко резюме на своята разработка.

📅 Събитието ще се проведе на 7 април 2023 г. от 10:00 часа в Малка конферентна зала, УНСС.

📍 Регистрационна форма: https://forms.gle/wSMZhqjTfyecZ8Qq9

📍 Регламент: https://drive.google.com/…/1kPci40pZgdeIgOrDM3TyWLEMj…/view…

🙌 Очакваме ви!

Лигата на младите гласоподаватели 2023 г.

🕙Остава по-малко от месец до поредните парламентарни избори, което означава, че 🟣Лигата на младите гласоподаватели🟣 е отново тук.

🧐В това издание на кампанията освен да информираме с цел повишване на участието в изборите, задаваме по-силно въпроса "Защо гласуваме?"

Този път в хода на кампанията на Национален младежки форум, САИМО и Студентски клуб на политолога ще представим следното:

✅ ПРЕДИЗБОРЕН ДЕБАТ - 21.03.2023

✅ Полезна информация за всеки гражданин и млад човек, който желае да направи информиран избор на 2️⃣-ри април.

ℹ️ За повече информация, следете страниците на САИМО, НМФ и Студентски клуб на политолога.

Публичната дискусия на тема „Войната в Украйна една година по-късно“

🗣️🇺🇦 На 24 февруари /петък/ точно една година след началото на руската инвазия в Украйна, Студентска асоциация за изследване на международните отношения /САИМО/ организира публичната дискусия на тема "Войната в Украйна една година по-късно" с гост-лектори посланик Любомир Кючуков - директор на Института за икономика и международни отношения (ИИМО), и г-жа Весела Чернева - заместник-директор на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП).

👨‍🏫 В началото на събитието за откриващи думи беше поканен ръководителят на Катедра "Международни отношения" - УНСС - доц. д-р Пламен Ралчев.

1️⃣ В първата част бе представено случилото се от началото на инвазията до днес. Посланик Любомир Кючуков наблегна на причините, довели до тази война. Той засегна темите за провалът на диалога след завладяването на Крим 2014 г., настоящето консолидиране на западния свят и сблъсъкът на империализма с хегемонизма на територията на Украйна. Г-жа Весела Чернева представи резултатите от скорошно проучване на ЕСПВ, проведено сред девет европейски страни, Великобритания, САЩ, Русия, Китай, Индия и Турция. Чрез него присъстващите на събитието имаха възможност да придобият по-ясна представа за мненията на държавите по различни аспекти на войната. Г-жа Чернева също обърна внимание и на отказа на европейските страни от енергийна зависимост от Русия и на вътрешните разногласия в Европейския съюз.

2️⃣ Във втората част на събитието се проведе дискусия с присъстващите, в която бе обсъдено, както миналото, така и бъдещето на конфликта. От страна на присъстващите постъпиха интересни въпроси, които допринесоха за ползотворната дискусия - за създаването на нов, многополюсен свят, за ролята на медиите в отразяването на войната, за конфликта като основа за идеологическите разделения сред обществата и за потенциални сценарии за бъдещето на войната. Поканените гост-лектори обърнаха внимание на всеки един въпрос, като накрая дадоха своите прогнози и предположения за развитието на конфликта.

🙌 САИМО поднася своите искрени благодарности към посланик Кючуков и г-жа Чернева за възможността да проведем дискусия по толкова важна тема, и благодари на всички присъстващи за проявения интерес.

 

Публична лекция „Бежанският въпрос и дипломацията“ с гост-лектор г-н Николай Геров

🌐 На 10.02.2023 г. в Голяма конферентна зала на УНСС се проведе организирана от САИМО публична лекция на тема "Бежанският въпрос и дипломацията", на която гост-лектор беше г-н Николай Геров.

💬 В началото, г-н Геров запозна аудиторията със себе си и с дългогодишния си опит в работата с бежанци. Лекцията продължи с въпроса "Защо дипломатите би трябвало да познават бежанския въпрос", по време на който от различни гледни точки бяха представени необходимостта и от това дипломатите да са добре запознати с темата.

🗂️ Във втората част на лекцията г-н Геров представи различни институции, в които има възможност за работа с бежанци в България и Европа, като обясни спецификите и критериите за всяка една от тях , както и процедурата, критериите, трудностите и спецификите в процеса по закрилянето на бежанци.

🔍 В края на лекцията, гостите имаха възможност да зададат въпросите си към гост-лектора, което спомогна задълбочаването на знанията на аудиторията. Николай Геров приключи лекцията, препоръчвайки допълнителна информация, литература и филми по въпроса и подтиквайки интереса към темата да не спира.

🙌 Сърдечно благодарим на г-н Николай Геров за възможността да бъде наш гост-лектор, както и на всички присъстващи за интереса.

Публична дискусия „Чешкото председателство на съвета на Европейския съюз – поглед назад“ с Н.Пр. г-н Лукаш Кауцки

🇨🇿🇪🇺 Вчера, на 24.01.2023, се проведе публична дискусия с тема "Чешкото председателство на съвета на Европейския съюз- поглед назад", организирана от САИМО, в Голяма конферентна зала на УНСС, на която гост беше Н. Пр. посланик на Чешката република в Република България Лукаш Кауцки.

💬 Дискусията беше разделена на 2 главни теми, в които Н. Пр. г-н Лукаш Кауцки обобщи приоритетите, мисиите и идеите, по които Чешкото председателство е работило и осъществило и обясни ролята, която България е изпълнявала по време на мандата на Чешкото председателство. Двете теми бяха последвани от време за дискусия, в която студенти и гости имаха възможността да зададат въпросите си към Н. Пр. Г-н Кауцки.

💡 По време на дискусията бяха засегнати водещи теми и проблеми относно Руската агресия върху Украйна, енергийната криза и повишаване на сигурността. Отделно бяха споменати и успехите на Чешкото председателство по отношение на засилване на киберсигурността, дигитализацията, изпращането на помощи за Украйна, енергийната диверсификация, околната среда, транспорта, и младежта и др. По втората тема Н. Пр г-н Кауцки сподели впечатленията си от кооперацията между Чешката република и Република България, отношенията между двете страни и отбеляза впечатленията си относно младите в страната и техните способности.

⭐ Сърдечно благодарим на Н. Пр г-н Лукаш Кауцки за възможността да бъде наш гост, както и на всички присъстващи на събитието.