САИМО организира представянето на стажантските програми на Българска мрежа на Глобалния договор на ООН в УНСС

Поредната среща с бизнес насоченост, част от инициативата на САИМО „Младите и бизнесът”, се проведе днес (20 октомври 2011 г.) в сградата на УНСС. Зала „Факултетна” събра на едно място близо 60 студенти от различни специалности, които се запознаха подробно с дейността и стажантските програми на Българска мрежа на Глобалния договор на ООН и „Овергаз Инк.”. Гости – презентатори бяха Марина Стефанова, Изпълнителен директор на БМГД и Стоян Турлаков, Човешки ресурси, „Овергаз Инк”. След като разказаха малко повече за същността, мисията и целите на БМГД, двамата изложиха условията за кандидатстване за стаж в Българската мрежа.  Стажантската програма е сравнително нова, сходна с тази на Овергаз Инк. – „Млада България”. Тя предлага две позиции – PR и връзки с медиите и Преводач. Обявена е с продължителност два месеца, като през целия период стажантът разполага с план за действие и наставник, а в края на стажа, получава  атестация и сертификат. Подборът се осъществява чрез конкурс, който се състои в писмена и устна форма. Одобрените на първия етап кандидати, подходящи за длъжността, биват поканени на интервю. За стажантската програма се кандидатства чрез системата на „Овергаз Инк.” – платформа „Млада България”. Необходимо е желаещите да се регистрират на адрес young.overgas.bg в проект “Стажантска програма на Глобалния договор на ООН”  в срок до 26.10.2011 г. (името и паролата се избират от кандидата, не се генерират автоматично; потвръждение на регистрация получавате до 24ч. след направена заявка). Попълват се трите теста в графа „Тестове”, които ще бъдат активни след 21 октомври. Важно е да обърнете внимание, че един от тестовете има време за изпълнение 30 мин., след което автоматично се затваря и не може да бъде решен повторно. Одобрените кандидати ще получат покана за интервю по телефона, което ще се проведе на 1-2 ноември 2011 г. Стажът е неплатен. Описание на стажантските позиции: Позиция 1: ПР и връзки с медиите Позиция 2: Преводач-редактор При нужда от допълнителна информация или неясноти, не се притеснявайте да се свържете с нас на адрес office@saimobg.org или на secretariat@unglobalcompact.bg

Comments are closed.