Годишно общо събрание

На 13.05.2018г. (неделя) в зала 4053 се проведе Годишното общо събрание на САИМО.То беше ръководено от почетния член и бивш председател на организацията - Боян Ставрев.
(Управителен съвет за 2018/2019 година. От ляво надясно: Васил Георгиев, Симона Димитрова, Калоян Иванов, зам.-председател, Дебора Минева, Божидар Миладинов, председател, Анна Георгиева, Александър Кьосев)

(Управителен съвет за 2018/2019 година. От ляво надясно: Васил Георгиев, Симона Димитрова, Калоян Иванов, зам.-председател, Дебора Минева, Божидар Миладинов, председател, Анна Георгиева, Александър Кьосев)

Събранието започна с представянето на годишния отчет за изминалата година от председателя Петър Николушев. Той ясно ни запозна с организираните събития и мероприятия за 2017/2018 година, като след това всеки член имаше възможност да изкаже мнение или да даде оценка. След дълга серия въпроси от членовете, за председател и представител на САИМО за мандат 2018/2019 година бе избран Божидар Миладинов.
(Контролен съвет 2018/2019. От ляво надясно: Антония Папазчева, Даниел Тилев, председател, Пролетина Костова)

(Контролен съвет 2018/2019. От ляво надясно: Антония Папазчева, Даниел Тилев, председател, Пролетина Костова)

Негова задача бе да сформира нов Управителен съвет, който да се грижи за дейността на организацията. Негови членове са : Калоян Иванов – заместник-председател, Александър Кьосев – организационен секретар, Анна Георгиева– касиер, Васил Георгиев, Дебора Минева и Симона Димитрова - членове. За членове на Контролния съвет бяха избрани: Даниел Тилев– председател, Антония Папазчева и Пролетина Костова. След приключване на гласуването и коментарите, дългият изборен ден приключи успешно и всички заедно пожелаха успех и спорна работа на новия екип.

Comments are closed.