ACTO „Active tools for the implementation of youth“

На 18ти септември 2018год. в Сараево се проведе конференцията част от проекта ACTO "Active tools for the implementations of youth policies." Проектът и конференцията са организирани от Младежкия съвет на Федерация Босна и Херцеговина, а официални партньори са Национален Младежки Форум (НМФ), младежите съвети на СъСрбия, Черна Гора, Италия и Македония, както и Младежки център - Турция. Един от представителите от българска страна е Симона Димитрова, член на управителния съвет на САИМО и член на управителния съвет на НМФ. Тя представи резултатите от застъпническата кампания за Национална Младежка Столица, която НМФ проведе в България.  

Comments are closed.