Покана за Общо събрание – 2023 г.

На 05-ти април 2023г. Управителният съвет на Студентска асоциация за изследване на международните отношения реши:

В съответствие с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2 от Устава на Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) да свиква Годишно общо събрание на Асоциацията.

Общото събрание ще се проведе на 20-и май 2023г. от 11:00 часа в зала "Научни съвети"(№2032) в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), ж.к. "Студентски град", ул. "8-ми декември", при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на УС за периода 2022 - 2023г.;

2. Освобождаване от длъжност на УС и КС;

3. Избор на нов Председател на УС;

4. Избор на нов Управителен съвет;

5. Избор на нов Контролен съвет;

6. Други.

Управителният съвет на Асоциацията кани всички редовни и почетни членове на САИМО да присъстват на предстоящото Общо събрание.

Кандидатури за член на Управителен и Контролен съвет официално вече се приемат до 18.05.2023г.(четвъртък) 23:59 часа на пощата на Асоциацията - saimobg.о[email protected]

Comments are closed.