Покана за участие в Младежка конференция “Членството на България в Европейския съюз – минало и бъдеще”

🇪🇺🇧🇬 Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) в партньорство с Национален младежки форум - National youth forum Bulgaria и Friedrich Ebert Stiftung Bulgarien имат удоволствието да ви поканят на Младежка конференция “Членството на България в Европейския съюз - минало и бъдеще”.

📅 Дата: 21 април, 10:00 часа

📍 Място: Дом на Европа, гр. София

💬 Конференцията се осъществява в рамките на проекта “Младите хора в европейска България” и има за цел:

✅ да повиши осведомеността относно постиженията на България след приемането ѝ за член на Европейския съюз;

✅ да се разгледат предстоящите процеси и бъдещите предизвикателства на европейско ниво и тяхното въздействие върху българското обществото в рамките на членството на България в ЕС;

✅ да се изготвят препоръки към вземащите решения за справяне с бъдещите предизвикателства с фокус върху външна политика и политика за сигурност, околна среда и енергетика, и търговия и икономика.

🔍 Към проекта ще бъде проведено и проучване, което цели да отрази нагласите на българските младежи към членството на България в ЕС, знанията им за европейските процеси и мястото на България в тези процеси, и да идентифициране на сфери, в които липсва достатъчно информация.

🔍 Линк към проучването можете да откриете тук: https://s.surveyplanet.com/p5o72kp5

📝 Формуляр за регистрация за конференцията: https://forms.gle/4uCGenrVVQjzbnkL9

Линк към работната програма: https://bit.ly/3ZDsjGe

Линк към събитието: https://www.facebook.com/events/743518537353998/

Очакваме ви!

Comments are closed.