Представители на САИМО взеха участие в семинар на тема „Качи се на борда“

В периода 7-9 септември Институтът за Социална Интеграция (ИСИ), съвместно с Либерален политологичен институт (ЛПИ) и с подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер“ ( КАС) и Европейската мрежа на политическите фондации (EnoP), организира и проведе тридневен семинар на тема „Качи се на борда! Мобилизиране на млади лидери за подкрепа на процеса на разширяване на ЕС през Западните Балкани“ (Get on board! Mobilizing young leaders to support the EU enlargement process towards the Western Balkans”). В обучението участваха 24 представители на 18 младежки неправителствени организации, сред които активно участие взеха и двама от членовете на САИМО. Те имаха възможност да се срещнат с експерти в областта на международните отношения и Европейския съюз. Сред тях беше професор Динко Динков, катедра „Международни отношения”, УНСС, както и експерти от Центъра за европейски и международни изследвания (ЦЕМИ). Във втория ден от семинара беше проведена симулационна игра, в която участниците разиграха продължителния процес на преговори за асоцииране и приемане на нови държави в ЕС. В заключителния етап от семинара  всички участници бяха подготвени за това да бъдат мултипликатори (мултиплайъри) на симулационната игра в своите младежки общности, както и на цялата тема за разширяването на ЕС през Западните Балкани.

Comments are closed.