WELCOMING WEEK 2012

Вече сложихме начало на новата академична година в Университета за национално и световно стопанство. На 17.09.2012г. САИМО и ЕГО ПОЛИТИКО отново ще посрещнат първокусниците в направление „Политически науки”. По време на WELCOMING WEEK 2012 двете организации ще представят пред новоприетите студенти дейността си, както и възможностите за членство в тях. В програмата освен презентации в началото на месец октомври, са предвидени и дискусионни визити в Народното събрание и в Министерстовото на външните работи на Република България  с представители на политическия и дипломатически български елит. Целта на тези срещи е да запознаят младите хора с дейностите, които изпълняват институциите и уменията, които се продибоват в хода на тяхната работа. С WELCOMING WEEK 2012 целим да провокираме мотивацията и вдъхновението у бъдещите политици и международници! Предоставяме им възможност отблизо да се запознаят с интригуващата материя на политическите науки!

Comments are closed.