Представители на САИМО в Турция

В периода 8 - 18 април 2016г. четирима членове на САИМО взеха участие в проект по Еразъм+ на тема "Конфликтът между поколенията". Проектът се проведе в град Фетие, Турция като събра будни и позитивни млади хора от Румъния, Хърватия, Италия, България, Гърция и Турция. 13081992_10154194333727042_1378982735_n Организацията беше издържана на много високо ниво, като целта на заниманията и дискусиите бе да се намери мост между поколенията. Проектът ни помогна да преоткрием отново диалога с "другите" - различните по възраст, като ни показа, че различията не са недостатък, а разнообразие и пъстрота. Изведе начина ни на мислене извън стереотипите и ни доказа, че деленето на групи, по какъвто и да било критерии, е пагубно за самите нас. Научи ни как да разширим социалните си контакти и как по-добре да опознаем другите. Разкри ни техниките на невербалното общуване и създаването на приятелства въпреки разстояние, възраст, пол, образование. Мястото на провеждане също не бе случайно избрано- Фетие все още носи белезите на сблъсъка между две цивилизации- византийската и османската. Гробници от четвърти век, крепостни стени от дванайсти и руини от древни градове ни върнаха в дните на този сблъсък. И четиримата членове на САИМО останаха доволни от възможността, която Еразъм+ осигурява за участие в такъв полезен и образователен социален, културен и житейски обмен. 13059818_1183016791722468_34959048_n

Comments are closed.