Младежка кръгла маса „Балканите в XXI век – българският поглед. Сирийската криза и Балканите.“

На 15 март 2016г., екипът на Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) със съдействието на списание „Международни отношения“, Българско дипломатическо дружество (БДД), Институт за икономика и международни отношения (ИИМО), Национална асоциация за международни отношения (НАМО) организира традиционната вече младежка кръгла маса на тема "Балканите в XXI век - българският поглед. Сирийската криза и Балканите.". Съставът на участниците беше разнороден и участие взеха представители от различни университети – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ , Нов български университет, УНСС, дружество „Черно море“, Московски държавен институт по международни отношения, и всички те имаха възможност да изразят отношение по проблема. DSC_2155 Журито в състав проф. Динко Динков, Любомир Кючуков (ИИМО); Валентин Радомирски (БДД) и Чавдар Минчев (НАМО) имаха трудната задача да определи победителите от двата панела на кръглата маса. DSC_2172 В рамките на 10 минути участниците имаха възможност да изнесат разработките си, след което уважаемото жури задаваха въпросите си към тях. Гледните точки и различните мнения по казуса предизвикаха дискусия и провокираха най-различни въпроси, както между самите участници, така и между журито при избора на победител. Актуалната тема около събитията в Сирия не спира да поражда въпроси и да търси отговори и решения на проблеми от сферата на международните отношения. Динамиката на конфликта и ежедневното развитие го прави сложен за анализ и оценка и изисква задълбочена подготовка и стриктно и надеждно информиране. Въпреки неоспоримите качества на всички представители, журито взе единодушно решение и определи Таня Мирчева за победител. DSC_2222

Comments are closed.