Решения на Общото събраниe на САИМО

На свое заседание, проведено на 22 май 2010 г., Общото събрание на САИМО: 1. Прие отчет за дейността на УС за периода май 2009 - май 2010 г. и становище на Контролния съвет по представения отчет. 2. Избра нови ръководни органи в състав:

Управителен съвет

Виктория Иванова: председател (2 курс, Политически науки) Александър Иванов: заместник-председател (2 курс, Политически науки) Даниел Йорданов: касиер (2 курс, Политически науки) Валерия Мечкова: организационен секретар (2 курс, Политически науки) Антон Кондов: член на УС (3 курс, Международни отношения) Ива Копралева: член на УС (2 курс, Политически науки) Ивайло Мойсов: член на УС (1 курс, Политически науки)

Контролен съвет

Мариана Трифонова: председател (3 курс, Международни отношения) Васил Василев: член на КС (3 курс, Международни отношения) Нели Кирилова: член на КС (2 курс, Политически науки)

3. Удостои с почетно членство за приноса им към Асоциацията:

Делян Капитанов Деян Ников

Comments are closed.