Покана за Годишно общо събрание

На свое заседание, надлежно проведено на 21 април 2010 г. от 16.30 часа в сградата на УНСС, Управителният съвет на САИМО реши:

В съответствие с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2 от Устава на Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) да свика Годишно общо събрание на Асоциацията.

Общото събрание да се проведе на 22 май 2010 г. от 17.00 часа в зала 2032А на УНСС при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на УС за периода май 2009 г. – май 2010 г.
  2. Избор на нов председател на УС;
  3. Избор на нов Управителен съвет;
  4. Избор на нов Контролен съвет;
  5. Други.
Управителният съвет на Асоциацията кани всички редовни и почетни членове на САИМО да присъстват на предстоящото Общо събрание.

Comments are closed.