САИМО с участие в международна кръгла маса „Качествени работни места – стъпка напред”

10799250_996139000403679_32092558_nКачествената работа и високата младежката заетост са няколко крачки по-близо до реалността. Това стана ясно на кръгла маса на тема „Качествени работни места – стъпка напред”, организирана от  фондация “Фридрих Еберт” и Национаолния младежки форум. На мероприятието имаше и международно участие в лицето на Феликс Дайст от Националния младежки съвет на Германия и Стефано Фелисиан от Националния младежки форум на Италия. Участниците, представители на младежки организации в рамките на НМФ, имаха възможността да се запознаят с текущите възможности за професионална реализация на младите хора в България, трудностите за младите хора на работния пазар в Германия и мерките, които младежките организации трябва да предприемат, за да осигурят подобряване на ситуацията с младежката безработица в Южна Европа. САИМО също беше активно представена от Георги Вълев, Боян Ставрев и Димитър Черкезов. Стряскащата картина в Европа, особено в Южна Европа, кара Европейската комисия да разработи подхода „Младежка гаранция“. Проектът предвижда младите хора, които са под 25 години да получат конкретно предложение за качествена работа в рамките на 4 месеца след приключване на формалното си образование или след като са останали без работа, като няма значение дали са регистрирани в службите по заетостта или не. Това предложение може да има различни измерения – работа, стаж, чиракуване или продължаващо обучение. Идеята е взаимствана от Австрия и Финландия, където вече има положителни резултати. Макар и страните-членки на ЕС да са подкрепили програмата през април миналата година и да са отделени около 6 милиарда евро (около 55 милиона евро за България), усвояването на средствата не е уточнено, защото ЕК дава възможност за регионални планове за прилагане на програмата. Важно е да се отбележи, че програмата не е решение, а средство в борбата с младежката безработица. Резултатът от кръглата маса са предложения за прилагане на програмата в България. Сред най-често срещаните бяха образователна реформа и по-ефикасно и ранно кариерно ориентиране.

Comments are closed.