Welcoming week

10744975_859935990683866_648976526_nИ тази година САИМО посрещна студентите от първи курс в направление „Политически науки“. Председателите на двете организации в направлението(САИМО и Его Политико) говориха пред колегите си от първи курс още на 15 септември, запознаха ги накратко с дейността на организациите и ги приветстваха за избора на УНСС и „Политически науки“. „Welcoming week” традиционно включва две визити в институции на властта. Тази година те бяха в Предствителството на Европейската комисия и Информационния център на Европейския парламент в България и Министерство на външните работи на Република България и среща с директора на Дипломатическия институт.10515755_996139010403678_291385946_o В Инфоцентъра около 60 първокурсници имаха възможността да се запознаят с многото опции за стажове в европейските институции и да разберат подробности за програмата „Еразъм+“. Всеки имаше възможност да си набави колкото иска информационни материали издавани както на български, така и на чужди езици от ЕС. 10583697_996138993737013_829241059_n Посещението в МВнР започна със среща между студентите и екипа на ДИ, проведена в зала "Антарктида". Представители на двете студентски организации представиха накратко историята и дейността им, след което Директорът на ДИ, г-жа Таня Михайлова, въведе гостите в историята, структурата и функциите на Института. Бяха представени и области като обучение на български и чуждестранни дипломати и служители от държавната администрация, публични лекции, конференции, национални и международни сътрудничества, издателска дейност.Студентите показаха особен интерес към младежките инициативи като стажантската програма и конкурсите за есе. Последва оживена дискусия, в която екипът на Института и младата аудитория обсъдиха теми като външнополитическите приоритети на Република България, професията дипломат – съвременното й измерение, приложение и необходими компетенции, както и възможностите за кариерно развитие в структурата на МВнР. Бяха направени и прогнози за ролята на България в променящия се международен ред и все по-развиващото се технологично общество. В края на срещата екипът на Дипломатическия институт получи благодарствени грамоти. В рамките на посещението студентите разгледаха сградата на Министерството и Библиотеката на Дипломатическия институт. 10728563_859935260683939_531160401_n

Comments are closed.