САИМО участник в организираната от КЕВКЕФ дискусия за позициите на България относно бъдещето на Кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г.

На 19-ти юли Студентската асоциация за изследване на международните отношения, член на обществения съвет към Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, взе участие в дискусията с членове на ЕП, представители на изпълнителната власт и неправителствения сектор, позициите на България по темата за бъдещето на Кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г. Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС през новия програмен период 2021-2027 г. и участието на България в преговорния процес бяха основна тема на заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
В дискусията участваха депутати, представители на България в Европейския парламент, вицепремиерът Томислав Дончев, постоянният представител на България към ЕС Димитър Цанчев, членове на Икономическия и социален комитет, представители на националната делегация на България в Комитета на регионите на Европейския съюз, ръководството на Националното сдружение на общините в България, представители на Централно координационно звено към Администрацията на Министерски съвет, както и членове на Обществения съвет към КЕВКЕФ.
67182413_2529686177070908_6084447269346607104_n

Comments are closed.