Участие на САИМО в Междурегионалния младежки форум за насилствения екстремизъм в Скопие

💬 На 13 и 14 декември 2022 в Скопие, Северна Македония, Сара Зуини - редовен член, и Седрик Шмаров - редовен член, имаха удоволствието да присъстват на “Междурегионалния младежки форум за насилствения екстремизъм”, на който темата беше - “Младежите като актьори за превенция на радикализация”, организиран от CONNEKT (Context of Violent Extremism in MENA and Balkan Societies). Там те представляваха Университета за национално и световно стопанство като студенти от Катедра "Международни отношения" - УНСС и членове на САИМО.

🗣️ По време на всички фази на изследването си CONNEKT постави младежта като подходящ легитимен глас за разбиране на феномена на насилствения екстремизъм и изграждане на стратегии за превенция, а не като пасивни субекти, които могат да бъдат потенциално радикализирани.

🌐 Междурегионалният младежки форум се стреми да събере разнообразна група от млади хора от различни държави - България, Серверна Македония, Косово, Египет, Йордания, Тунис и Мароко. Домакин бе Ислямският младежки форум (Islamic Youth Forum).

💡 Целта на форума беше да обърне внимание на ролята на младежта в рамките на насилствения екстремизъм и чрез иновативна и динамична методология да ангажира младежите в създаването на превантивни мерки. Всички членовете на консорциума се срещнаха с 16 младежи (по двама от всяка изследвана страна), за да се популяризира възгледите на младежта в областта на превенцията.

🙌 Изразяваме своята благодарност към CONNEKT и Исламският младежки форум за поканата и дадената възможност.

Comments are closed.