„Let’s vote for European citizenship“

DSC_8182За пореден път САИМО активно участва в проект, осъществен по програма „Младежта в действие”. Младежи от осем държави – България, Румъния, Гърция, Турция, Латвия, Испания, Италия и Португалия – се събраха в Яш, Румъния, в периода 2-13 юли под надслова: "Let's vote for European citizenship".  Домакините на проекта от международната организация Kasta Morrely споделят, че изборът на тема е обвързан с решението на Европейската комисия да обяви 2013 за година на гражданите, както и с предстоящите през 2014 година избори за Европейски парламент.

В този контекст бяха организирани различни DSC_9660дейности по време на обучителния курс - презентации, уъркшопове, симулация на телевизионно шоу и т.н. Целта на курса бе участниците да научат различни начини за разпространяване на идеята на европейското гражданство и да разберат важността на участието в изборите за ЕП през идната година. Младежите имаха възможността да обсъдят предимствата и недостатъците на различните избирателни системи с румънския депутат Сорин Якобан. В програмата на курса бе включена и среща със зам. кметът на Яш - Михай Кирика.

DSC_0891Младежките лидери станаха част от публична кампания в центъра на града, целяща запознаването на гражданите с правата им като европейски граждани и насърчаването им да гласуват на изборите догодина. На тази тема беше заснето и видео с призиви за гласуване на различни езици.

Comments are closed.