So Media, So Europe

prague2Представители на САИМО станаха част от проект, реализиран по програма „Младежта в действие”. Чешката организация Together беше домакин на този проект.Темата, която младежите от Чехия, България, Италия, Полша и Естония дискутираха в периода 3-11 септември е “So media, so Europe”. Участниците разгледаха фукнциите на различните видове медии: телевизия, радио, вестници и социални мрежи. Бяха обсъдени важността от „свободни” медии, както и медийната манипулация като проблем на обществото.Седемдневната програма включваше методи от неформалното образование. По време на организираното Pragueпътуване до Прага участниците успяха не само да разгледат града, но и да се запознаят с работата на чешкото „Радио 1”, както и една от чешките национални телевизии.Една от задачите на участниците беше организирането на предизборна кампания. Те бяха разделени на две групи, които трябваше да излъчат свой кандидат и да представят неговите качества, използвайки различни похвати. За спомен на участниците организаторите заснеха и видео.

http://www.youtube.com/watch?v=Oawt6-q_iIQ

Comments are closed.