ПРОЕКТ: „КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И СИГУРНОСТТА – ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА“

121160878_3601126593260189_6118312137340727909_o Студентската асоциация за изследване на международните отношения в партньорство със Софийски форум за сигурност отправят покана за участие в двудневната конференция на тема “Климатичните промени и сигурността - гласът на младите за преодоляване на предизвикателствата”. Конференцията ще се проведе на 19 и 20 октомври 2020 година в зала “Концертна” на Централния военен клуб в София. Програма на конференцията. Ако се питате защо да участвате в конференцията на 19 и 20 октомври 2020 г.? Отговорът е лесен. Чрез иновативни методи за учене и комуникация участниците ще могат да: * научат повече за проблемите с климата и политиките в тази сфера; * как климата влияе върху различните сфери от живота; * научим как ние, като млади хора можем да влияем върху решенията, отнасящи се до промените в климата; * разговаряме с хора, тясно специализирани и взимали решения в тази област; * изкажем своето мнение по въпроса; * подобрим своите комуникационни умения и работа в екип; * да срещнем нови хора и да създадем нови запознанства * получим международен сертификат Youthpass, признат във всички европейски държави; Ключовият елемент в конференцията е диалогът между участниците и хората, взимащи решенията по проблема с климатичните промени, като този диалог ще се проведе в рамките на тези два дни. Това е моментът, в който младите ще можем да изкажем своето мнение по въпроса и то да бъде чуто и обсъдено. Всеки участник ще има възможността да се срещне и разговаря с представители на Министерството на околната среда и водите, МВР, ДАНС, Министерството на младежта и спорта, Столична община и много други. Условия за участие ще намерите на следния линк: Участниците трябва да имат мотивацията да научат повече за климатичните промени, да имат желанието активно да участват в двата дни на конференцията и да се включат в ролевите игри и дискусиите. Всеки от тях трябва да има навършени 18 години и да не е навършил 30 години към 19 октомври 2020 г. Как да кандидатствате за участие в конференцията? Селектирането на участниците се извършва на базата на оценяване на тяхната мотивация, която може да попълните в апликационната форма. Всеки желаещ да участва избира една от двете форми за кандидатстване - мотивационно писмо до 150 думи или кратък видеоклип до 15 секунди. Кандидатите, подали своята мотивация по-рано, ще бъдат с предимство. Мотивационното писмо е част от апликационната форма, като се попълва съответния раздел на формата. Ако е избран видеоклип за изразяване на мотивацията, то той се записва в Youtube, Facebook или друга платформа, като линкът към него се вписва в апликационната форма. Апликационната форма може да бъде изтеглена от ТУК. Десетте най-добри мотивационни писма или видеоклипа ще бъдат отличени с предметни награди и грамоти. Срок за кандидатстване – до 15 октомври 2020 г. Молим кандидатите да попълнят и анонимна анкета за познанията и нагласите по въпросите на климатичните промени. Анкетата е достъпна от ТУК. За всички въпроси, свързани с проекта или участието в конференцията можете да се обръщане на адрес: youth@sofiaforum.bg или страницата на САИМО. Уведомяваме участниците, че стриктно ще бъдат спазвани мерките за противодействие на корона-вируса! Анти-КОВИД19 мерки по време на конференцията.

Comments are closed.